Fasola Choroby fasoli Rdza fasoli
Rdza fasoli

rdza fasoli Objawia się przede wszystkim na liściach, a w mniejszym stopniu na pędach i strąkach. Na liściach występują rdzawe plamy, a strąki ulegają zniekształceniu, co prowadzi do obniżenia plonu. Odmiany różnią się podatnością na tą chorobę. Zapobiega się jej przez zrobienie przerwy w uprawie na danym polu i stosowaniu fungicydów w czasie wegetacji. Po zbiorze strączkowe należy zgrabić i głęboko przeorać.

 

Należy ponadto niszczyć wilczomlecz na plantacji fasoli. Rdza fasoli powodowana przez Uromyces phaseoli jest chorobą rzadziej występującą w naszych warunkach w szkodliwym nasileniu. Większe straty wyrządza na odmianach tycznych, w rejonach z dużą ilością opadów. Rdza ta przechodzi cały rozwój na fasoli, dlatego poraża rośliny w ciągu całego okresu wegetacji. Wiosną na liściach tworzą się żółte plamy.

Fotografie przedstawiające tę chorobę fasoli - kliknij w miniaturkę aby zobaczyć zdjęcie w pełnym rozmiarze

/fasola/rdza-fasoli-1.jpg/fasola/rdza-fasoli-2.jpg/fasola/rdza-fasoli-3.jpg

 

Sonda

Którą odmianę fasoli uprawiasz najczęściej?