Fasola Środki ochrony fasoli Herbicydy w uprawie fasoli
Herbicydy w uprawie fasoli

 

Termin stosowania

Nazwa handlowa

Dawka na ha

Zwalczane chwasty

Uwagi

Bezpośrednio po siewie

Dual Gold 960 EC

Metola Gold

1,1-1,3l

1,1-1,3l

Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne w okresie kiełkowania

Opryskiwać w wilgotną i dobrze uprawioną glebę.
Wyższe dawki na glebach ciężkich

Bezpośrednio po siewie do 3 dni po siewie

Panida 330 EC

Stomp 330 EC

3-4l

3-4l

Jednoroczne w fazie kiełkowania
wschodów i liścieni

Zabieg najlepiej wykonać w dniu siewu, nie stosować po skiełkowaniu fasoli przy siewie niż 4-5 cm.

2-3 dni przed wschodami fasoli

Basta 150 SL

3l

Zielone części opryskiwanych roślin

Opad deszczu lub deszczowanie 4 godz. Po zabiegu mogą obniżyć skuteczność

I zabieg po wschodach roślin
II zabieg 7-10 dni
po pierwszym
zabiegu

Besagram 480 SL

1,25l

1,25l

Roczne dwuliście- ne wcześnie po wschodach, najlepiej w fazie liścieni

Nie stosować w temperaturze poniżej
10°C i powyżej 22°C, oraz przed deszczem i po deszczu.

 

Besagram 480 SL

2,5-3l

Tylko dwuliścienne od fazy liścieni do 3-4 liści

Stosować tylko gdy nie można zrobić zabiegu powyżej. Uwagi jak powyżej.

Agil 100 EC

0,6-0,8l

Roczne jednoliścienne od fazy 3 liści do końca krzewienia

Nie opryskiwać powyżej 25°C i podczas długotrwałej suszy. Perz można zwalczać metodą dawek dzielonych 2x0,6l
na ha w odstępstwie 12 dni.

1,25-1,5l

Perz wysokości 15-20 cm

Fusilade Forte 150 EC

0,75-1l

Roczne jednoliścienne od fazy 2 liści do początku krzewienia

Nie opryskiwać w temp. powyżej 25°C. Nie stosować innych  herbicydów 7 dni przed i 7 dni po. Do zwalczania chwastów jednorocznych stosować dawki
dzielone

2-2,5l

Perz w fazie 4-10 liści

Pantera 040 EC

0,8-1,5l

Roczne jednoliścienne od fazy 2-4 liści do końca krzewienia

N opryskiwać w temp. powyżej 27°C.Przy zwalczaniu perzu przez 1 miesiąc nie wykonywać uprawek mechanicznych
Karencja-45 dni.

1,75-2,0l

Perz w fazie 4-10 liści (wysokość  10-15 cm)

 

 

Selekt Super 120 EC

0,8l

Roczne jednoliścienne od fazy 2 liści do początku krzewienia

Nie opryskiwać w temperaturze 27°C. Nie stosować 7 dni przed i po żadnych uprawek mechanicznych. Karencja 39 dni.

2,0l

Perz w fazie 4-6 liści

Agro Gold Quizalofop 05 EC
Mefisto Pro 05 EC
Targa Super 05 EC

1-1,5l
1-1,5l
1-1,5l

Roczne jednoliście-
nne od fazy 2 liści do początku krzewienia

W warunkach suszy i przerośniętych chwas -tów stosować adiuwant Aptolan 80 EC lub Olbras 88 EC-1,5l/ha.Przy zwal -czaniu perzu nie wykony wać uprawek mechani -cznych przez miesiąc.

2-3l
2-3l
2-3l

Perz w fazie 4-6 liści

 

 

Sonda

Którą odmianę fasoli uprawiasz najczęściej?